HİZMETLERİMİZ

Bitkisel Projeler

Düzenlenecek park yada bahçenin iklim özellikleri,toprak yapısı,topoğrafik yapısı analiz edildikten sonra alanda kullanılacak bitkilere yönelik yapılan projelendirilir.