Stratejik planlama bir süreçtir, Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler stratejik planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini gerektirecektir. Bu çerçevede düzenleyeceğimiz her alan için mutlaka Stratejik Planlama yapmaktayız.

Planlama Aşamaları;

1-MEVCUT DURUM ANALİZİ

-Dış Çevre Analizi

-İç Çevre Analizi NEREDEYİZ?

-Paydaş Analizi

2-İHTİYAÇ ANALİZİ

-Dış Çevre Analizi

-İç Çevre Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

-Paydaş Analizi

3-PROJELENDİRME - UYGULAMA

-Hedefe Ulaşma Yöntemleri

-İş Planları HEDEFE NASIL ULAŞIRIZ?

-Kaynak Planları

4-İZLEME- ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

-Raporlama

-Performans Göstergeleri HEDEFTEKİ BAŞARIMIZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

-Performans Yöntemleri